دکتر آناهیتا شاهین گوهر

متخصص پوست و مو


تخفیف ویژه

تخفیف ویژه کاشت مو

کلینیک دکتر شاهین گهر

آدرس مطب

مطب شهرضا دكترشاهين گهر

(جواني دوباره(بوتاكس

معرفي:
از زمان كشف سم بوتولونيوم در سال 1895 ميلادي تا معرفي آن به عنوان يك ماده درماني در سال 1977 و تا به امروز بوتولونيوم از يك سم كشنده به يك ابزار كلينيكي بسيار مفيد با فايده هاي زياد تغيير يافته است.

بوتولونيوم توكسين نوع آ ( (BTXAبه علت هاي مختلف از جمله اثر موقتي وبرگشت پذير وسهولت استفاده آن و اين نكته كه مي توان اثر آن رادربافتي كه ميخواهيم با تكنيك هاي تزريق و دوز مصرفي محدود كنيم امروزه در اعمال زيبايي طرفداران زيادي دارد.

امروزه دو نوع محصول تجاري بوتولونيوم توكسين A استفاده ميشود يكي Botox كه بيشتر در آمريكا وكانادا و برخي نقاط ديگر جهان مي شود و ديگري Dysport كه در انگليس و كشورهاي اروپايي بيشترتوزيع شده است.به طور تقريبي قدرت اثر يك واحد بوتاكس معادل 4 واحد ديسپورت مي باشد.

احتياطات:
مصرف بوتاكس در چه كساني ممنوع است يا بايد با احتياط انجام شود؟
1- مصرف همزمان برخي آنتي بيوتيك ها (گروه جنتامايسين) ويابرخي داروهاي قلبي و ضد فشارخون ممكن است آثار فلج كنندگي بوتاكس را تقويت كند ودر مصرف كنندگان اين داروها بوتاكس ممنوع است و پزشك بايد در مورد مصرف اين دارو ها از بيمار پرسش كند.

2- مصرف بوتاكس در كساني كه واكنش هاي آلرژي قبلي به بوتاكس دارند نبايد انجام گردد.
3- تزريق بوتاكس در افرادي كه ناپايداري هاي رواني دارند و يا تصورات و انتظارات غير واقعي از تزريق بوتاكس دارند ممنوعيت نسبي دارد.
4- تزريق بوتاكس در برخي مشاغل كه ايجاد حالت هاي چهره اهميت شغلي دارد مثل هنر پيشه ها وسياستمداران نيز بهتر است انجام نگردد.

5- بي خطري بوتاكس در حاملگي اثبات نشده والبته گزارشاتي وجود دارد که مصرف آن در زنان حامله باعث مشكل در جنين يا در پروسه حاملگي نشده ولي در هر حال بوتاكس به عنوان داروي كلاس C در حاملگي طبقه بندي مي شود كه براي اثبات بي خطري كامل آن مطالعات بيشتري لازم است و بهتر است تزريق انجام نگردد.
6- همچنين در افرادي كه بيماري هاي قبلي،عصبي،عضلاني دارند بهتر است تزريق بوتاكس انجام نشود چون احتمال تشديد شدن بيماري قلبي وجود دارد.

كاربردهاي بوتاكس در پزشكي زيبايي:

بوتاكس بيشترين عمل زيبايي بوده است که در10 سال اخير در سراسر دنيا انجام شده است. كاربرد مختلف بوتاكس جهت فلج كردن عضلات مختلف صورت و از اين طريق كاهش چين و چروك هاي ديناميك (ناشي از حركات عضله) است.
كاربرد عمده بوتاكس عمدتا در عضلات بخش هاي فوقاني صورت است. بوتاكس در مقادیر مناسب توسط پزشك متخصص پوست شما داخل عضلات صورت در نقاط مخصوص كه در هر فرد با توجه به وضعيت حركت عضلات و سن بيمار متفاوت است تزريق ميگردد. تزريق بوتاكس درد اندكي دارد كه اكثر افراد بدون مشكل خاصي تحمل مي كنند.
اثر سنگيني و فلج شدن عضله تقريبا بين 24 تا 72 ساعت پس از تزريق آغاز مي شود. ولي در موارد كمي ممكن است شروع اثر دارو تا 1هفته به تاخير بيفتد.تا 2هفته پس از تزريق همچنان اثر دارو بيشتر ميشود و پس از آن ثابت مي ماند. طول مدتي كه اثر بوتاكس باقي مي ماند در افراد مختلف متفاوت است و بين 3 تا 8 ماه ممكن است باشد ولي در اكثر موارد بين 6 تا 8 ماه باقي مي ماند. در كساني كه چندين بار تزريق بوتاكس داشته اند مدت زمان باقي ماندن اثر